මේ ගර්භණී සතුන්ගේ X කිරණ ඡායාරූප පැටවුන්ගේ පිහිටීම කියනවා

අරුම පුදුම

මේ ගර්භණී සතුන්ගේ X කිරණ ඡායාරූප පැටවුන්ගේ පිහිටීම කියනවා

ගර්භනී අවස්ථාවට පැමිණියා ම බොහෝ සතුන් ඉතා ප්‍රවේශම් වෙනවා. අපිට නම් නානාප්‍රකාර ස්කෑන් පරීක්‍ෂණ කරලා දරුවාගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය බලාගන්නට පුළුවන් වුණත් සතුන් නම් ලැබුණාට පසු ලැබෙන දෙයින් සතුටු වෙලා ඊට ආදරය කරන හොඳ ගතිගුණයක් තිබෙනවා. ඒ කොහොමනමුත්, මේ අගනා ඡායාරූප සමූහය හොඳ අත්දැකීමක් වේවි.

1. ඉබ්බන්

pregnant-animals-x-rays-8-5822fcd01e186__605

2. සුනඛයන්

pregnant-animals-x-rays-16-5822fcdfcead0__605

3. වඳුරන්

pregnant-animals-x-rays-2-5822fcc4c03f3__605

4. බළලුන්

pregnant-animals-x-rays-5-5822fcc9f2eb8__605

5. නාගයින්

pregnant-animals-x-rays-3-5822fcc649156__605

6. ගිනිපිග් සතුන්

pregnant-animals-x-rays-9-5822fcd1ca85f__605

7. මුවන්

pregnant-animals-x-rays-13-5822fcda594fc__605

8. කිවි පක්‍ෂීන්

pregnant-animals-x-rays-14-5822fcdc21207__605


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top