අවුරුදු 7ක් තිස්සේ කිමිදෙන හැමවිටම සුරතල් වන්නට එන මෝරෙක්

BoredPanda වෙතිනි

අරුම පුදුම

අවුරුදු 7ක් තිස්සේ කිමිදෙන හැමවිටම සුරතල් වන්නට එන මෝරෙක්

ඕස්ට්‍රේලියාවේ රික් ඇන්ඩර්සන් නම් කිමිදුම්කරුවාට අපූරු යහළුවෙක් සිටිනවා. ඔහු කිමිදෙන්නට යන හැමවිටම පැමිණෙන ස්ත්‍රී මෝරෙක් ඔහු ළඟම දැවටෙමින්, සුරතල් වෙමින් බදාගන්නා ලෙස අයැදිනවා.


මෙය අපට එව්වේ Upul Priyadarshana විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top