දරුවන් නළවන නැනී බව්වා

WaioliCoCo වෙතිනි.

අරුම පුදුම

දරුවන් නළවන නැනී බව්වා

මීට පෙර අපි ඔබට කථා කරන බව්වෙක් ගැන කථාවක් ගෙන ආවා මතක ඇති. ඔන්න දැන් ඉන්නවා බබාලා අඬන වෙලාවට නළවන බලු පැටියෙක්. බබා අඬන වෙලාවට ම තමන්ගේ නැළවිලි ගීතය පටන් ගන්නා නිසා දරුවාත් අඬන එක පැත්තකින් තියලා ඒක අහගෙන ඉන්නවා.

හොඳම දේ, ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ “මේ යකා මේ ඇඬිල්ල නවත්වන්නෙ නෑ, මං යනවා යන්න” කියලා මෑන්ස් මාරු වෙන එක.


මෙය අපට එව්වේ SameeRox විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top