බයිසිකලයෙන් දාන වැඩ

@peopleareawesome වෙතිනි. කවරයේ පින්තූරය: lifestyleweblog.com

අරුම පුදුම

බයිසිකලයෙන් දාන වැඩ

දුප්පත් අපගේ බයිසිකලය ලොකු ලොකු වාහනවලට වඩා සෞඛ්‍යයටත් හොඳයි, නඩත්තුවත් පහසුයි. ඉතින් මේ පාපැදියෙන් කරන අපූරු වැඩ කිඩ ඔබට ගෙන එන්නේ ඔබටත් මෙවන් හැකියාවන් තිබෙනවා නම් අපට එවන්න කියන ආරාධනයත් සමඟ යි. ඒත් ඔන්න අතපය කඩා ගන්න එහෙම එපා.

අන්තිමට කියයි, වයිරල් එකට වීඩියෝ එකක් කරන්න ගත්තා විතරයි මතක, හෙට ටිකට් කපයි කියලා 😛


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top