අවුරුදු 81යි වයස – ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර් හොඳට ගහනවා

අරුම පුදුම

අවුරුදු 81යි වයස – ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර් හොඳට ගහනවා

ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගිටාර් එකක් ගන්න ආපු මේ සීයා ඒක ගන්න කලින් මේ විධියට අත්හදා බැලුවා. බලන්නකො, වයසට ද වැඩ කියලා.


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top