අහඹුව ගැළපී ගිය දේවල් ඇතුලත් ඡායාරූප – 3 කොටස

අරුම පුදුම

අහඹුව ගැළපී ගිය දේවල් ඇතුලත් ඡායාරූප – 3 කොටස

එදිනෙදා අපිට බොහෝ කලාතුරකින් අහඹුවෙන් එකතු වන දේවල් ගැලපී යමින් ඊට නව අර්ථකථනයක් ලබාදෙන්නට හැකි තරම් පුදුමාකාර අවස්ථාවක් එළඹෙනවා. මේ එවන් ඡායාරූප රැසක පළමු, දෙවන කොටස් පසුකරමින් එන තෙවන කොටස යි.

1. ගෙඩියක් උඩ ගහ ඇඳුමෙන්

s-a6c11de9023160f53a7d5366d67aea6e1bcaea74

2. වර්ග දෙකක්, එක් පිඟානක්

s-300417dea32a35262a9d866ab75fffc409884959

3. ගෙදර සිට රූපවාහිනයට වයරයක්

s-25ab53162dec80daeede3e242f22671549fce9a0

4. චිත්‍රපට අනුකරණය කරන පූසෙක්

s-ccbddf1b01037103ce59421b787e105e0323a779

5. මං වගේ ම කෙනෙක් නේද අර එළියේ?

s-2aac71c9d95ef9cd529143e3e393e5e020eb31ec


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top