නිවැරදි අවස්ථාවේ ලබාගත් ඡායාරූප

brightside වෙතිනි

අරුම පුදුම

නිවැරදි අවස්ථාවේ ලබාගත් ඡායාරූප

හොඳ ඡායාරූපකරණ ශිල්පියෙක් වෙන්නට නම් ශරීරයේ අඩු ප්‍රතික්‍රියා කාලයක් පවත්වා ගැනීම ඉතා ම වැදගත්. එහෙම වුණා ම ඉතා සුළු කාලයකින් හදිසියේ සිදුවූ දුර්ලබ දසුනක් තමන්ගේ ඡායාරූප එකතුවට එක් කරගන්නට ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ බොහෝවිට ලෝක ප්‍රසිද්ධියක් ද ලැබෙන අතරතුර ම යි.


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top