අමුතු හැඩැති එළවළු පළතුරු

BoredPanda වෙතිනි

අරුම පුදුම

අමුතු හැඩැති එළවළු පළතුරු

ස්වභාව ධර්මය දෙස හොඳින් බැලුවොත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඊට නියමිත හැඩය අමතක වලා වෙනත් හැඩයක් ගත්තු අවස්ථාවන් ඕනෑ තරම් සොයාගන්නට පුළුවන්. මේ එ් වගේ භෝගවලට තමන්ගේ පෙනුම අමතකවූ අවස්ථාවන් රැසක්.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top