මුහුණුවල හැඩය තිබෙන පාෂාණ කෞතුකාගාරයක් ජපානයේ

Bored Panda වෙතිනි

අරුම පුදුම

මුහුණුවල හැඩය තිබෙන පාෂාණ කෞතුකාගාරයක් ජපානයේ

ජපානයේ ටෝකියෝ නගරයේ තිබෙන චින්සෙකිකාන් කෞතුකාගාරයේ අවුරුදු පනහක වෙහෙස වීමකින් එකතු කරගත් මුහුණුවල හැඩය ඇති පාෂාණ 900ක් පමණ තිබෙනවා.  2010දී එහි ආරම්භකයා මිය යාමෙන් පසු දැන් ඔහුගේ දුවණිය විසින් මෙය පවත්වාගෙන යනවා.


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top