ඡායාරූපවලට අතිශයින් සමාන වන සේ පෑනෙන් තැබූ තිත් වලින් ඇඳි චිත්‍ර

Paul Kobriger විසිනි / paulkobriger.bigcartel.com

අරුම පුදුම

ඡායාරූපවලට අතිශයින් සමාන වන සේ පෑනෙන් තැබූ තිත් වලින් ඇඳි චිත්‍ර

දක්‍ෂයාට සිතුවම් අඳින්නට අධි මිළ පින්සලකුත්, පාට වර්ග තියන්නට තැටියකුත් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට චිත්‍රයක් අඳින්න හිතුණොත් ළඟ තිබෙන කෝපි කෝප්පයේ වර්ණ වුවත් ප්‍රමාණවත්. මේ ගෙන එන රූපවල තිබෙන්නේ ඉතා ඉවසීමෙන් පෑනේ තිත් තැබීමෙන් පමණක් අඳින ලද චිත්‍ර වන අතර ඒවා මුල් ඡායාරූපයට අතිශයින් සමාන යි.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top