පියවි ඇස අභිබවා ගත් සමීප ඡායාරූප

Bri

අරුම පුදුම

පියවි ඇස අභිබවා ගත් සමීප ඡායාරූප

ඇසේ පෙනීමේ මට්ටමට වඩා තවත් ළඟින් ලෝකය දිහා බලද්දි, පෘථිවියෙන් බොහෝ ඈතට ගිහින් මෙදෙස බලනවා වගේ ම තවත් අපූරු ලෝකයක් පෙනෙන්නට පටන් ගන්නවා. බලන කෝණය මෙන් ම බලන දුර ප්‍ර‍මාණය අනුවත් ලෝකය පෙනෙන්නේ විවිධ ආකාරයෙන්.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top