අසාර්ථක ඉදිකිරීම් – 2 කොටස

Bored Panda වෙතිනි

අරුම පුදුම

අසාර්ථක ඉදිකිරීම් – 2 කොටස

“අහස උසට නැග ගියාට නැහැනෙ අහසෙ රැඳෙන්නේ” සින්දුවෙ තියෙන්නෙත් මෙහි එන වගේ හරියට හදපු නැති ඉදිකිරීම් ගැන කියලායි මේ ඡායාරූප දැක්කාම නම් හිතෙන්නේ. මේ එවන් ඡායාරූප පෙළක දෙවන කොටසයි.පළමු කොටස මෙතැනින් ඔබට බැලිය හැකියි: අසාර්ථක ඉදිකිරීම් – 1 කොටස

1. හැරී පොටර් එකේ වගේ දුවගෙන ඇවිත් බිත්තියේ වැදුනාම හොඳ දර්ශනයක් පෙනෙයි

funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-46-5821f4aa1c3c1__605

2. කවුද මෙතන තිබ්බ දොර එහාට කරේ?

funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-42-5821eaba48bc7__605

3. අම්මටසිරි මෙතන තිබුණ උඩතට්ටුව කෝ?

funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-7-5821cab22e6c9__605

4. සල්ලි ගනිද්දී ශරීර සුවතාව නොමිලේ

PUBLISHED by catsmob.com

5. එන්නම් අම්මේ මම රෝද පුටුවෙ නැගලා පහළට පිම්මේ!

කවුද මෙතන මල් පෝච්චියක් තිබ්බෙ? කමක් නෑ, හෙට ටිකට් කපනවා කිව්වා.

funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-46-5822d60960f57__605

6. මේ වැඩේ වෙලා තිබෙන්නේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය උගන්වන පාසලකමයි

අවවාදයට වඩා ආදර්ශය උතුම් කියන්නෙ නිකංයැ!

funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-51-5822e2ff7564b__605


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top