චිත්‍රපට චරිත වගේ ම පෙනුමැති අය

අරුම පුදුම

චිත්‍රපට චරිත වගේ ම පෙනුමැති අය

චිත්‍රපට, කාටූන් ආදියේදි දකින චරිත වගේ ම අය සිටිනා අගනා ඡායාරූප පෙළකුයි මේ. ඒවායේ සිටින අය කෙතරම් ඊට සමාන ද කියනවා නම් මේ අයව දාලා නැවතත් සත්‍ය චරිත සහිත චිත්‍රපටියක් වුණත් කරන්න පුළුවන්.

1. Up සජීවීකරණ චිත්‍රපටයේ සීයා

6599410-kshup-650-97e06d5c9e-1473695978

2. Ice Ageහි සිඩ්

6599460-cartoon-characters-real-life-similar-thinkgs-lookalikes-50__700-650-cf17514cd0-1473695978

3. රැටටුයිල්හි කෝකියා

6599510-6501430a-7432-4591-8560-fc592f67ca7f-650-f0a81759a5-1473695978

4. The incrediblesහි එඩ්නා මෝඩ්

6599660-xx-cartoon-characters-found-in-real-life18__700-650-457af1727a-1473695978

5. ෆ්‍රෝසන්හි එල්සා

6599710-xx-cartoon-characters-found-in-real-life20__700-650-df1ed809f8-1473695978

6. පීටර් ග්‍රිෆින්

6599760-xx-cartoon-characters-found-in-real-life21__700-650-4d95681da3-1473695978

7. ජොනී බ්‍රාවෝ

6599810-xx-cartoon-characters-found-in-real-life29__700-650-5925c49916-1473695978

8. Monsters, Inc.හි කුඩා දරුවා

6599860-xx-cartoon-characters-found-in-real-life37__700-650-8104aa7c28-1473695978

9. Breaking Badහි වෝල්ටර් වයිට් මේ කාටූන් චරිතය වගේ ම යි

6599910-xx-cartoon-characters-found-in-real-life39__700-650-aedfbd8110-1473695978

10. ට්වීටිගේ භාරකාරී අත්තම්මා

6599960-xx-cartoon-characters-found-in-real-life3__700-650-d1ecabc2fd-1473695978

11. Up චිත්‍රපටයේ කුඩා දරුවා

6600110-cartoon-characters-real-life-similar-thinkgs-lookalikes-41__700-650-b9aa223654-1473695978


මෙය අපට එව්වේ SameeRox විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top