රැවුලේ නත්තල් ගහ

eastvillagelondon.co.uk වෙතිනි

අරුම පුදුම

රැවුලේ නත්තල් ගහ

ලොව විශාලතම නත්තල් ගහ ලංකාවේ හැදෙන්නට පටන් ගත් අතරතුරේ (එය නැවතුනානෙ) රැවුලේ නත්තල් සැරසිලි දාපු ඡායාරූප රැසක් අපට හමුවුණා. විවිධ මෝස්තර සහිත රැවුල් අතරේ බල්බ් දාපු රැවුළු නරකම නෑ. පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ පෙරහැරේ යන අලි මතක් වෙනවා, අන්නේකයි.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top