ස්වීඩනයේ මීයන්ට අවන්හල් විවෘත වෙයි

Instagram / anonymouse_mmx වෙතිනි

අරුම පුදුම

ස්වීඩනයේ මීයන්ට අවන්හල් විවෘත වෙයි

කැමති කරියකින් බෙදාගත හැකි ආකාරයේ පුළුල් පරාසයකින් යුත් ආහාර සහිත මීයන් වෙනුවෙන් තනා ඇති මේ අවන්හල් සෙ.මී. 70×30 ප්‍ර‍මාණයෙන් යුක්තයි. 

නිර්මාණාත්මක බව සඳහා සහ විනෝදය උදෙසා කර ඇති මේවායේ එකක් චීස් විකුණන අතර අනෙක ඇට වර්ග විකුණනවා. ඉතා හොඳින් කරන ලද ගෘහ නිර්මාණය මෙන් ම මෙහි ඉදිරියට එන්නට තිබෙන මීයන්ගේ සංගීත ප්‍ර‍සංග පිළිබඳ පෝස්ටර් ද අලවා තිබෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top