දෑතින් චිත්‍ර‍ දෙකක් අඳින ජපාන චිත්‍ර‍ ශිල්පියෙක්

Insider වෙතිනි. කවරයේ ඡායාරූපය: pictovista

අරුම පුදුම

දෑතින් චිත්‍ර‍ දෙකක් අඳින ජපාන චිත්‍ර‍ ශිල්පියෙක්

කුඩා කල දෑතින්ම අකුරු ලිවීමේ දස්කම් දැක්වූ ටෝරු යානෝ නම් ජපාන දරුවා වැඩිවිය පැමිණි පසු චිත්‍ර‍ ශිල්පයේ ද දෑතින් දස්කම් පාන්නට සමත්ව තිබෙනවා. මොළයේ විශේෂ වර්ධනයක් හරහා ලැබෙන මේ හැකියාව නිසා ඔහු එකවර චිත්‍ර‍ දෙකක් ඇඳීමේ අපූරු සමත්කම දරනවා.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top