අතහැර දැමූ ස්ථානවලට අරුතක් ගෙනදුන් ඡායාරූපකරණයක්

Karen Jerzyk විසිනි

අරුම පුදුම

අතහැර දැමූ ස්ථානවලට අරුතක් ගෙනදුන් ඡායාරූපකරණයක්

භාවිතයෙන් තොරව අතහැර දමා මේ වනවිට ජනශූන්‍යව ඇති ස්ථානවලට ගොස් කරන ලද මෙම ඡායාරූපකරණය එම ස්ථානවලට අරුතක් ගෙන දෙන්නට සමත් වෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Upul Priyadarshana විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top