දුම්වැටි නිවන ගිනි නිවන හමුදාව

අරුම පුදුම

දුම්වැටි නිවන ගිනි නිවන හමුදාව

Rémi Gallard නම් සෙල්ලම්-ලෙල්ලම් YouTube හරහා ප්‍රචාරය කරන පුද්ගලයෙක් විසින් ඔහුගේ එක් වීඩියෝවක ප්‍රසිද්ධියේ දුම්වැටි පානය කරන්නන්ට ගිනි නිවන භටයෙක් මෙන් පැමිණ ඒවා නිවා දමන ආකාරයේ ඉදිරිපත් කිරීමක් කර තිබෙනවා. එය සෙල්ලමකට වඩා, සමාජයට හොඳ පණිවිඩයක්!

ප.ලි. දුම්බීම ඔබවත්, පසුම්බියත් සමඟ ඔබේ ආදරණීයයන් ද පුළුස්සයි.


මෙය අපට එව්වේ Thenuwara Kottawa විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top