රොයිටර්ස් විසින් තේරූ 2016 වසරේ හොඳම ඡායාරූප 16

Bored Panda වෙතිනි

අරුම පුදුම

රොයිටර්ස් විසින් තේරූ 2016 වසරේ හොඳම ඡායාරූප 16

රොයිටර්ස් පුවත් සේවය විසින් තෝරන ලද මෙම “කථා කරන ඡායාරූප” වචනයකට වඩා බොහෝ දේවල් රැසක් ඡායාරූපයකට කිව හැකි බව හඬගා කියනවා. 2016 වර්ෂය සඳහා තෝරන ලද එවන් ඡායාරූප රැසකින් කිහිපයකුයි මේ.


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top