මහනුවර බලන්නට ඇති දේ විදේශිකයෙක්ගෙන්

Jasmine elizabeth විසිනි

ගමන් බිමන්

මහනුවර බලන්නට ඇති දේ විදේශිකයෙක්ගෙන්

ජැස්මින් එලිසබෙත් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ නගරවල සංචාරය කරමින් ඒ නගර වලදී සංචාරකයන්ට බැලිය හැකි ස්ථාන, ඒවායේ වටිනාකම්, ගමන් වියදම් වගේ ම ATM යන්ත්‍ර ඇති ස්ථාන ආදිය ද අඩංගු කරමින් පූර්ණ වශයෙන් තොරතුරු ඇතුලත් වීඩියෝ නිපදවන විදේශික කාන්තාවක්.

මේ ඇය මහනුවර නගරයේ නැරඹිය හැකි විශේෂ ස්ථාන ආදිය ඇතුලත් ඉතා සවිස්තර වීඩියෝවක්. හොඳම දේ, අපිට අපේ රටේ දේවල් අගය නැති කාලෙක විදේශිකයෙක් අපේ රටට විදේශ විනිමය ගලා එන්නට කරනා මේ වෑයම යි.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in ගමන් බිමන්

මේවාත් බලන්න

To Top