කාලතුවක්කු නොවන කැමරාවලින් ගත් ලංකාවේ ඡායාරූප නිර්මාණ: 1 කොටස

ඡායාරූප හිමිකම් දෙනුවන් ප්‍රතිභා රත්නායක සතුයි.

හැකියාවට අත

කාලතුවක්කු නොවන කැමරාවලින් ගත් ලංකාවේ ඡායාරූප නිර්මාණ: 1 කොටස

අඩු මිළ කැමරාවකින් අපූරු ඡායාරූප ගත් විදේශ කාන්තාවක් පිළිබඳව අපි පෙර ලිපියක ගෙන ආවා. ඒ සමඟ ඔබේ නිර්මාණ ද අපේ ෆේස්බුක් පිටුවට යොමු කරන ලෙස දක්වා සිටියා. ඒ අනුව අපිට බොහෝ නිර්මාණ ප්‍රමාණයක් ලැබුණා. ඒවායෙන් සිත්ගන්නා සුළු ඒවා කිහිපයකට අවස්ථාව දෙන්නට අපි අදහස් කළා.

මේ නිර්මාණ දෙනුවන් ප්‍රතිභා රත්නායක විසින් ඔහුගේ Sony Xperia T2 Ultra සහ Galaxy J5 යන දුරකථනවලින් ගත් ඒවායි.

ඔබේ නිර්මාණ ද අපට යොමු කිරීමේදී ඉතා හොඳ තිර ප්‍රභේදනයක් (resolution) සහිතව යොමු කරනවා නම් වඩාත් අගෙයි.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හැකියාවට අත

මේවාත් බලන්න

To Top