මේ විධියට පත්තක්කා කැපුවොත් යාළුවොත් පුදුම වේවි

Mark Rober වෙතිනි

ඉවුම් පිහුම්

මේ විධියට පත්තක්කා කැපුවොත් යාළුවොත් පුදුම වේවි

ඉස්සර කාලෙ මනමාලි බලන්න මනමාල පාර්ශවය ගියාම අන්නාසි ගෙඩියක් සුද්ද කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා මාමණ්ඩි මනමාලයාගෙන් අහනවාලු. ඉතින් වත්තෙන් එකක් කපාගෙන ඇවිත්, කපලා ලස්සනට පිළිගන්වන කෙනාටලු දූව ලැබෙන්නේ. මේ වගේ පත්තක්කා ගෙඩියක් කැපිය හැකි අපූරු ආකාරයක් පිළිබඳව ගෙන එන මේ වීඩියෝව ඕනැම කෙනෙක්ව පුදුම කරන්න බොහොම අගෙයි.


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in ඉවුම් පිහුම්

මේවාත් බලන්න

To Top