මේ පෙට්ටියේ සැඟව සිටින්නේ කවුද?

Bored Panda වෙතිනි

හැකිනම් විසඳන්න

මේ පෙට්ටියේ සැඟව සිටින්නේ කවුද?

පෙටිටියේ ඇති සිදුරෙන් මුහුණ බාගෙට දමා ඇති මේ සත්ත්වයා කවුරු විය හැකි කියලා ද ඔබ සිතන්නේ?

සීල් මත්ස්‍යයෙක්?

මීයෙක්?

කුරුල්ලෙක්?

බල්ලෙක්?

ජිරාෆ් කෙනෙක්?

බැට්මෑන් ඔයා!?


මෙය අපට එව්වේ Asith E. Perera විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හැකිනම් විසඳන්න

මේවාත් බලන්න

To Top