විවාහ ඡායාරූප ගන්නට අවුරුදු 70ක් බලාසිටි යුවළක්

ඡායාරූප හිමිකම Lara Carter සතුයි.

ලොවෙන් පුවත්

විවාහ ඡායාරූප ගන්නට අවුරුදු 70ක් බලාසිටි යුවළක්

පාසලේ ඇරඹුණු ප්‍රේමය 1946දී විවාහය බවට පත් වෙද්දී ෆෙරිස් (90) සහ මාග්‍ර‍ට් රොමයිරේ යුවළට තම විවාහ ඡායාරූපයක් ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබී තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඉතා මෑතකදී ඔවුන් ඒ අවස්ථාව උදා කරගත්තේ තම 70වැනි විවාහ සංවත්සරයේදී යි.

පාසලේ එක මේසයේ සිටි මේ යුවළ එහිදී තම ප්‍රේම කථාව අරඹා තිබෙනවා. වැඩි පොහොසත්කමක් නැති ඔවුන් තවමත් වෙසෙන්නේ ඔවුන් අවුරුදු 65කට පෙර තැනූ තම නිවසේ ම යි. මුදල් නැතත්, ඔවුන් අතර ආදරය, සෙනෙහස දෝරෙ ගලන්නට තිබෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in ලොවෙන් පුවත්

මේවාත් බලන්න

To Top