මෙක්සිකෝවේ ගිනිකෙළි වෙළඳසලක් පුපුරා යයි

RAW LEAKS වෙතිනි.

ලොවෙන් පුවත්

මෙක්සිකෝවේ ගිනිකෙළි වෙළඳසලක් පුපුරා යයි

පසුගිය අඟහරුවාදා (20) මෙක්සිකෝවේ සුවිසල් ගිනිකෙළි වෙළඳ සංකීර්ණයක ගින්නක් ඇතිවූ අතර ඉන් විශාල පුපුරා යෑමක් සිදුවුණා.


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in ලොවෙන් පුවත්

මේවාත් බලන්න

To Top