ලොම් සහිත අවුරුදු මිලියන 99ක් පැරණි ඩයිනෝසර් වලිගයක් හමුවෙයි

NatGeo වෙතිනි

ලොවෙන් පුවත්

ලොම් සහිත අවුරුදු මිලියන 99ක් පැරණි ඩයිනෝසර් වලිගයක් හමුවෙයි

මියන්මාරයේ නියැදි එකතු කරමින් සිටි පොසිල විද්‍යාඥයෙකුට ඉතා මෑතදී ඇම්බර් වලින් සුරැකුණු ඩයිනෝසර වලිගයක් හමුවී ඇති අතර එහි ලෝම ද තිබෙනවා. රටඉඳි ගෙඩියක් තරම්වූ ඇම්බර් කැබැල්ලක සුරැකී තිබූ මේ පොසිල නියැදිය ලොම් සහිත ඩයිනෝසර් විශේෂ පිළිබඳව මෙන් ම පිහාටුවල පරිණාමය පිළිබඳ ව ද දත්ත රැසක් ගෙන එනවා.

මීට පෙර ද ෆොසිල හරහා ලොම් සහිත ඩයිනෝසරයන් පිළිබඳව තොරතුරු ලැබී තිබුණු නමුත් දුඹුරු සහ සුදු වර්ණිත ලොම් සහිත හොඳ පොසිලයක් හමුවූ ප්‍ර‍ථම අවස්ථාවයි. මෙය ජුවෙනයිල් කොලරසෝර් නම් තෙරොපොඩ් ඩයිනෝසර් විශේෂයට අයත් බව සැලකෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in ලොවෙන් පුවත්

මේවාත් බලන්න

To Top