බරින් වැඩි සූර්ය කෝෂ සඳහා විසඳුමක්

Insider වෙතිනි

නව නිපැයුම්

බරින් වැඩි සූර්ය කෝෂ සඳහා විසඳුමක්

දැනට ලොව තිබෙන සෑම ඉහළ විදුලි ප්‍රමාණයක් ජනනය කරන සූර්ය කෝෂයක ම බර සහ ප්‍රමාණය ඉතා ම විශාල යි. එනිසා ඒවා භාවිතයේදී විවිධ අපහසුතාවන් ඇති වෙනවා. ඒත් මේ නවතම නම්‍යශීලී සූර්යකෝෂ නිසා ඊට හොඳ විසඳුමක් ලැබේවි.

දැනට තිබෙන සූර්යකෝෂවල බර වැඩි නිසා සූර්යයා හැරෙන දිශාවන්ට හරවද්දී වැඩි බලයක් යොදන්න සිදු වෙනවා. මහා පරිමාණයෙන් ඇති ස්ථානවල මෙය කිරීම ඉතා ම අපහසු කාර්යයක් වගේ ම ඒ සඳහා ම වැඩි විදුලියක් වැය වෙනවා.

ජපානයේ ‘ඔරිගාමි’ නමින් කඩදාසි විවිධාකාරයෙන් නවා නිර්මාණ කරනවා වගේ තවත් ‘කිරිගාමි’ නමින් කඩදාසි කපා නිර්මාණ කිරීමේ ශිල්පයක් තිබෙනවා. එය භාවිතා කරමින් මිචිගන් විශ්වවිද්‍යාලය නම්‍යශීලීත්වය සහිතව නිපදවා ඇති මේ නව සූර්යකෝෂ නිසා පහසුවෙන් ඒවා හැසිරවිය හැකි වෙනවා වගේ ම වැයවන ඉඩ ප්‍රමාණයත් අවම කරගත හැකි වෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Asith E. Perera විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top