නින්දෙන් ගෙරවීම වළකන Silent Partner

නව නිපැයුම්

නින්දෙන් ගෙරවීම වළකන Silent Partner

සැමියා නින්දෙන් ගොරවන එක කරදරයක් නම්, සයිලන්ට් පාට්නර් ඒ ප්‍ර‍ශ්ණය විසඳාවි. නාසය මත පැළඳගත හැකි මෙම උපකරණය හිස වටා නිශ්ශබ්ද කලාපයක් ඇති කරමින් ඉන් පිටතට ශබ්දය යාම වළකනවා.

ඔබට මේ ගැන වැඩි විස්තර සිංහලෙන් මෙතැනින් කියවිය හැකියි.


මෙය අපට එව්වේ Nimal Pushpakumara විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top