හැඩය වෙනස් කළ හැකි කවිච්චියක්

Insider වෙතිනි

නව නිපැයුම්

හැඩය වෙනස් කළ හැකි කවිච්චියක්

ජනගහනය වැඩිවීමත් එක්ක දැන් නව නිවාසවල ඇති ඉඩ ප්‍ර‍මාණයත් ක්‍ර‍මයෙන් අඩු වේගෙනයි යන්නේ. ඒ නිසා ගෘහ භාණ්ඩවල උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගැනීම පිළිබඳව දැන් නිර්මාණකරුවන්ගේ අවධානය යොමුවී තිබෙනවා. මෙහි තිබෙන කවිච්චියත් විවිධ හැඩ වලට සකසා ගැනීමට හැකි නිසා වසරෙන් වසරට අළුත් එකක් ගන්නවා වෙනුවට තිබෙන එකේ ම හැඩය, පෙනුම වෙනස් කර භාවිතා කරන්නට පුළුවන්.


මෙය අපට එව්වේ Thenuwara Kottawa විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top