හැඩය වෙනස් කළ හැකි කවිච්චියක්

Insider වෙතිනි

නව නිපැයුම්

හැඩය වෙනස් කළ හැකි කවිච්චියක්

ජනගහනය වැඩිවීමත් එක්ක දැන් නව නිවාසවල ඇති ඉඩ ප්‍ර‍මාණයත් ක්‍ර‍මයෙන් අඩු වේගෙනයි යන්නේ. ඒ නිසා ගෘහ භාණ්ඩවල උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගැනීම පිළිබඳව දැන් නිර්මාණකරුවන්ගේ අවධානය යොමුවී තිබෙනවා. මෙහි තිබෙන කවිච්චියත් විවිධ හැඩ වලට සකසා ගැනීමට හැකි නිසා වසරෙන් වසරට අළුත් එකක් ගන්නවා වෙනුවට තිබෙන එකේ ම හැඩය, පෙනුම වෙනස් කර භාවිතා කරන්නට පුළුවන්.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top