ආශාවන් වූ ජීවන ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමට සිහිකරදෙන කෙටි චිත්‍රපටය

Cineplex වෙතිනි

හිතමු හැදෙමු

ආශාවන් වූ ජීවන ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමට සිහිකරදෙන කෙටි චිත්‍රපටය

නොවැම්බරය අවසන් වේගෙන එද්දිම දැන් ලෝකයේ බොහෝ රටවල් නත්තලට සූදානම් වෙනවා. එය පදනම් කරගෙන Cineplex මගින් නිපදවා ඇති මෙම “ලිලී සහ හිම මිනිසා” ලෙස නම් කර ඇති කෙටි චිත්‍රපටය නත්තල් පණිවිඩයක් ගෙන එනවා. අපි ආදරය කරන දේවල් කරන්නට ම ඕන. මොකද, ජීවිතය ඉතා කෙටියි.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හිතමු හැදෙමු

මේවාත් බලන්න

To Top