උපකාර කරන්න, මුවග නැගෙන සිනහවක් බලාපොරොත්තුවෙන්

thailifechannel වෙතිනි

හිතමු හැදෙමු

උපකාර කරන්න, මුවග නැගෙන සිනහවක් බලාපොරොත්තුවෙන්

මුදලින් පාලනය වන ලාභ අලාභ මත දිවෙන ලෝකයක දැන් බොහෝ දෙනෙක් උපකාර කරන්නේ එයින් තමන්ට ලැබෙන කීර්තියක් හෝ නිශ්පාදනයක විකුණුම් ඉහළ දමා ගැනීම සඳහා යි. ඒත් අපේ උදව්ව නිසා තවත් කෙනෙක්ගේ මුවග නැගෙන සිනහවක් දැකීම තරම් උතුම් හැඟීමක් නම් තවත් නැහැ. ඉතින්, ප්‍රතිඋපකාරයකට වඩා එය දැකීම සිතට සැනසීමක්.

මෙහි එන පුද්ගලයා දිනපතා ඔහුගේ රැකියාවට යන-එන මාර්ගයේ සිටින හැම කෙනෙක්ට ම උදව් කරනවා. පුද්ගලයන් අරමුණු කිරීම හැරුණාම මහමඟට වැටී විසිරෙන ජලය පවා ප්‍රයෝජනවත්ව යොදමින් ශාකයකට ජීවය දෙන්නට ද ඔහු කටයුතු කරනවා. ඒ සුළු උපකාරවලට වැඩි වේලාවක් වැය වන්නේ නැහැ. ඒත් ඒ උපකාර ලබන අයගේ සිතට දැනෙන සහනය කිසිදාක මැකී යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිත් තවත් කෙනෙක්ගේ සතුට වෙනුවෙන් උපකාර කරමු. එතකොට ලස්සන සමාජයක් ඉබේ ම හැදේවි.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හිතමු හැදෙමු

මේවාත් බලන්න

To Top