කථා කරන අතරතුර එකවර ශබ්ද නගා කෑ ගහලා බලන්න

විහිළු තහළු

කථා කරන අතරතුර එකවර ශබ්ද නගා කෑ ගහලා බලන්න

ඉන්දියාවේ කර ඇති මේ සෙල්ලම් ලෙල්ලම් වීඩියෝවේ *හෝ!!* ගැහැණු ළමුන්ගෙන් විස්තර අහන අතරතුරේ බය කරන්න *බූ!!* කෑ ගහනවා. හැමෝම ඉන් කම්පනයට පත් වෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top