කථා කරන අතරතුර එකවර ශබ්ද නගා කෑ ගහලා බලන්න

විහිළු තහළු

කථා කරන අතරතුර එකවර ශබ්ද නගා කෑ ගහලා බලන්න

ඉන්දියාවේ කර ඇති මේ සෙල්ලම් ලෙල්ලම් වීඩියෝවේ *හෝ!!* ගැහැණු ළමුන්ගෙන් විස්තර අහන අතරතුරේ බය කරන්න *බූ!!* කෑ ගහනවා. හැමෝම ඉන් කම්පනයට පත් වෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Asith E. Perera විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top