බල්ලෙක් සිප ගන්නා මාළුවාගේ ඡායාරූපයට Photoshop අතපොවයි

Bored Panda වෙතිනි

විහිළු තහළු

බල්ලෙක් සිප ගන්නා මාළුවාගේ ඡායාරූපයට Photoshop අතපොවයි

ඔබ දැකලා ඇති බල්ලෙක් වතුරට නැමිලා එහි සිටින මාළුවෙක් සිප ගන්නා ආකාරයේ ඡායාරූපයක් අන්තර්ජාලය පුරා පසුගිය කාලයේ සැරිසැරූ හැටි. මෙය භාවිතා කරමින් ලොව වටා සිටින ග්‍රැෆික් නිර්මාණ ශිල්පීන් එය වෙනස් කරමින් ඊට නව අර්ථ කථනයන් ලබා දෙන්නට සමත්ව තිබෙනවා. ඔබට මේ මුලින් පෙනෙන්නේ ඒ පළමු සත්‍ය ඡායාරූපය යි.

මුල් ඡායාරූපය

ඔබට එය මෙතැනින් බාගත කරගත හැකියි. ඔබත් ඡායාරූප සංස්කරණයේ දක්‍ෂතා දක්වනවා නම් අපිට එවන්න, අපි අනිවාර්යයෙන් ම ඒවා පළ කරනවා.

dog-kissing-fish-photoshop-battle-1-1

1. මාළු කියන්නේ රසවත් කෑමක්

dog-kissing-fish-photoshop-battle-22-581df8352e12a__605

2. ටයිටැනික් කථාවෙන්

dog-kissing-fish-photoshop-battle-2-581df7f2c6e97__605

3. යුද්ධයට යන්නට පෙර අවසන් සිප ගැනීම

dog-kissing-fish-photoshop-battle-3-581df7f629cfe__605

4. මංගල සීනු හැඬවුණු වගයි

dog-kissing-fish-photoshop-battle-5-581df7fbc6ec0__605

5. මෝරෙක් සිපගත හැක්කේ ජීවිතයට ම එක්වරක් පමණයි

dog-kissing-fish-photoshop-battle-8-581df80512a9f__605

7. මේ ගැහැණිය මගේ ඔළුව කනවා කියන්නේ නිකං ද?

dog-kissing-fish-photoshop-battle-18-581df82870819__605

8. මාළුවන් ගොඩ ගිය ලෝකයක

dog-kissing-fish-photoshop-battle-20-581df82e10c0a__605


මෙය අපට එව්වේ SameeRox විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top