අවුරුදු දෙකක දරුවෙක් හැංගි මුත්තං කරන හැටි ඔහුගේ ඇසින්

Dan Iverson විසිනි

විහිළු තහළු

අවුරුදු දෙකක දරුවෙක් හැංගි මුත්තං කරන හැටි ඔහුගේ ඇසින්

ගෝ ප්‍රෝ කැමරාවක් තමන්ගේ අවුරුදු දෙකක දරුවාගේ හිසේ සවිකළ පියා ඔහු සමඟ හැංගි මුත්තං සෙල්ලම් කරමින් කුඩා දරුවන් සිතන ආකාරය හොඳින් අවබෝධ කරගැනීමේ අවස්ථාවක් ලොවට ලබාදී තිබෙනවා.

ඩෑන් ඉවර්සන් වන මෙම පියා දරුවාගේ හිසට මෙම කැමරාව සවිකර සිදුකරන ලද වීඩියෝවේ ගෙදර සුරතල් බල්ලා ද දරුවාට උපකාර වන හැටි ද හසුව තිබෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Thenuwara Kottawa විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top