2016 වසරේ හාස්‍යජනක වන සතුන්ගේ ඡායාරූප උළෙලේ හොඳ ම ඡායාරූප

කතුහිමිකම් අදාල ඡායාරූප ශිල්පීන් සතුයි.

විහිළු තහළු

2016 වසරේ හාස්‍යජනක වන සතුන්ගේ ඡායාරූප උළෙලේ හොඳ ම ඡායාරූප

Comedy Wild Life Photo වෙබ් අඩවිය මගින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන වඩාත් ම හාස්‍යජනක ඡායාරූප තේරීමේ තරගාවලිය 2016 වසර සඳහාත් පැවැත්වුණා. එහිදී නිර්දේශවූ අගනා ඡායාරූප කිහිපයකුයි මේ.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top