දරුවන්ගේ හොඳ නත්තල් ඡායාරූප ගෙදරදී ගන්න එක ලේසි නැහැ

Bored Panda වෙතිනි

විහිළු තහළු

දරුවන්ගේ හොඳ නත්තල් ඡායාරූප ගෙදරදී ගන්න එක ලේසි නැහැ

අන්තර්ජාලයේ අපිට ඉතා අලංකාර නත්තල් සැරසිලි සමඟ සිටින දරුවන්ගේ ඡායාරූප දකින්නට ලැබෙනවා. ඒවායේ ඇති ලස්සන නිසා ම බොහෝ දෙමව්පියන් තමන්ගේ දරුවන් සමඟ ද එවන් ඡායාරූපයක් ගන්නට සිහින දකිනවා. හැබැයි ඉතින් අපේ මරුවෝ එක්ක නම් ඒවගේ හොඳ පින්තූරයක් ගන්න එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. බලන්නකො මේ ඡායාරූප ටික.

මේවායේ ප්‍ර‍ථමයෙන් හෝ වමෙන් ඇති ඡායාරූපය ප්‍ර‍සිද්ධ සහ සාර්ථක ඡායාරුව වන අතර අනෙක එය ප්‍ර‍තිනිර්මාණය කරන්නට ගොස් වැරදුණු අවස්ථාව යි.


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in විහිළු තහළු

මේවාත් බලන්න

To Top