චිත්‍ර‍පටවල වැරදුනු ස්ථාන

BrightSide වෙතිනි

සිනමාව

චිත්‍ර‍පටවල වැරදුනු ස්ථාන

චිත්‍ර‍පට රූගත කිරීම් වලදී එකම ජවනිකාව කිහිප වරක් රූගත කරන්නට සිදුවීමේදී මඟහැරී ගිය ඉතා කුඩා නමුත් සැලකිය යුතු වැරදීම් කිහිපයක් මේ ලිපියේ අඩංගු වෙනවා.

American Pie

Mad Max: Fury Road

Star Wars: Episode VII — The Force Awakens

Mr. and Mrs. Smith

Home Alone

P.S. I Love You

Love Actually

The Big Bang Theory

Now You See Me 2

Suicide Squad


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනමාව

මේවාත් බලන්න

To Top