අපිට ලියන්න

වයිරල් සඳහා ලිපි ලියන්න දැන් ඔබටත් පුළුවන්. ලියන ඔබගේ අනන්‍යතාවය එලෙසින්ම අපි ලබාදෙන අතර වඩාත් හොඳ ලිපි ලියන අය සඳහා ත්‍යාග ද තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, වැඩිපුරම සාර්ථක ලිපි ලියන අයගේ ලැයිස්තුවක් ද වෙබ් අඩවියේ දක්වනවා.

ලිපි ලියද්දී මහා ඡේද ගණන් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. වචන 100කින් පමණ ඔබ ඉදිරිපත් කරන වීඩියෝවේ හෝ ඡායාරූප එකතුව පිළිබඳව සඳහන් කළා ම ඇති. ඒ වීඩියෝ/ඡායාරූප ඔබ විසින් ගන්නා ලද ඒවා නොවෙයි නම්, ඒවා ලබාගත් ස්ථාන අනිවාර්යයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕනේ.

මේවාත් බලන්න

To Top