සත්තු පාට කරද්දි දෙවියන්ට සායම් මදි වෙලා

BoredPanda වෙතිනි

අරුම පුදුම

සත්තු පාට කරද්දි දෙවියන්ට සායම් මදි වෙලා

ශරීර වර්ණය එකක් වුණත් මේ සත්තුන්ගේ ඇතැම් කොටස් පමණක් තනි පාටක් වෙලා තියෙන හැටි හරි අමුතුයි.


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top