නොසිතූ ආකාරයට සිදුවුණු දේවල්

අරුම පුදුම

නොසිතූ ආකාරයට සිදුවුණු දේවල්

සමහර වෙලාවට අපි හිතන්නේ එකක් ඒත් කරන්න ගියාම වෙන්නේ තවත් දෙයක්. එවන් අවස්ථා එකතුවක් තමයි මේ වීඩියෝවේ තිබෙන්නේ.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top