මතකයන් ලියන්න දිනපොතක් අවශ්‍ය ම නැහැ

අරුම පුදුම

මතකයන් ලියන්න දිනපොතක් අවශ්‍ය ම නැහැ

එක්තරා චූවිං ගම් සමාගමක් විසින් ඉදිරිපත් කළ මෙම සිත්ගන්නා සුළු වෙළඳ දැන්වීමෙහි හැඟීම් ප්‍රකාශනය, මතකයන් ගබඩා කිරීමේ නවමු ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව සඳහන් වන අගනා එකක්. එමඟින් සාම්ප්‍රදායික දේවල් වලට ම කොටු නොවී එය අතික්‍රමණය කොට යමක් කරන්නට ඔබට යමක් උගත හැකිවේවි.

සාරාගේ සහ ය්‍යුවාන්ගේ කථාව (The Story of Sarah & Juan) ලෙස නම් කර ඇති මෙම දැන්වීමෙහි මතකයන් ගබඩා කොට ඉදිරිපත් කරන ආකාරය සහ මීළඟට සිදුවන දේ පිළිබඳ යුවතියට ඉඟි ලබාදීම සඳහා කරනා අපූර්ව ඉදිරිපත් කිරීමක් අඩංගු කොට තිබෙනවා. ඡායාරූප සහ දිනපොත් කියන්නේ නිර්මාණාත්මක බව නොවෙයි, ඔබට සිතේවි.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top