කොච්චර ඉවත් කළත් බලා ගන්න කෙනා ළඟටම එන හුරතල් පැන්ඩාවෙක්

අරුම පුදුම

කොච්චර ඉවත් කළත් බලා ගන්න කෙනා ළඟටම එන හුරතල් පැන්ඩාවෙක්

මෑතකදී වඳවීමේ තර්ජනය ඇති ලැයිස්තුවෙන් ඉවත්ව ආරක්ෂිත තත්ත්වයට පැමිණි පැන්ඩාවන් හරිම සුරතල් සත්තු ජාතියක්. 


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top