ජලය එක්කළ විට දිගහැරෙන ලේන්සු ගැන ඔබ අසා තිබුණා ද?

අරුම පුදුම

ජලය එක්කළ විට දිගහැරෙන ලේන්සු ගැන ඔබ අසා තිබුණා ද?

ටොෆියක් වැනි ප්‍ර‍මාණයක කැටයකට ජලය එක් කළ වහා එය දිග හැරී ලේන්සුවක් බවට පත් වෙනවා. මෙය දුර බැහැර ගමන් වලට ඉතා ම වටින්නේ අඩු ඉඩ ප්‍ර‍මාණයක් භාවිතා කරමින් තෙත පිසදැමීමක් ලබා ගැනීමට හැකිවන නිසා යි. මෙය ටිකක් පරණ නිශ්පාදනයක් නමුත් නොදන්නා බොහෝ දෙනා වෙනුවෙන් බෙදාගන්නට අපි කල්පනා කළා.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top