පාගන්නේ නැතිව යන බයිසිකලයක්

අරුම පුදුම

පාගන්නේ නැතිව යන බයිසිකලයක්

පාගන්නෑ කිව්වාට මෝටර් බයිසිකලයක්වත් Troll Physics වලදි වගේ එකක්වත් නෙවෙයි මේක. 😃 වීඩියෝවේ එය හදාගන්නා ආකාරයත් තිබෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top