ස්කේට්බෝඩ් එකෙන් මහ පාරේ වැඩිම දුරක්

@peopleareawesome වෙතිනි. කවරයේ පින්තූරය picdn.net

අරුම පුදුම

ස්කේට්බෝඩ් එකෙන් මහ පාරේ වැඩිම දුරක්

ස්කේට්බෝඩ් හරහා මේ පිරිස තාර පාරක ඉතා වේගයෙන් බොහෝ දුරක් ගමන් ගන්නේ දැඩි අවධානමක් ද අතැතිවයි. ඉතා සුළු අත්වැරදීමකින් මුහුණකට සමතලා වෙන්න පුළුවන් වගේ ම බෑවුම් ආසන්නයේ මෙම ක්‍රියාදාමය කරන නිසා මරණය වුවත් ළඟා වෙන්නට පුළුවන්.


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top