ස්කේට්බෝඩ් එකෙන් මහ පාරේ වැඩිම දුරක්

@peopleareawesome වෙතිනි. කවරයේ පින්තූරය picdn.net

අරුම පුදුම

ස්කේට්බෝඩ් එකෙන් මහ පාරේ වැඩිම දුරක්

ස්කේට්බෝඩ් හරහා මේ පිරිස තාර පාරක ඉතා වේගයෙන් බොහෝ දුරක් ගමන් ගන්නේ දැඩි අවධානමක් ද අතැතිවයි. ඉතා සුළු අත්වැරදීමකින් මුහුණකට සමතලා වෙන්න පුළුවන් වගේ ම බෑවුම් ආසන්නයේ මෙම ක්‍රියාදාමය කරන නිසා මරණය වුවත් ළඟා වෙන්නට පුළුවන්.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top