අහඹුව ගැළපී ගිය දේවල් ඇතුලත් ඡායාරූප – 2 කොටස

අරුම පුදුම

අහඹුව ගැළපී ගිය දේවල් ඇතුලත් ඡායාරූප – 2 කොටස

එදිනෙදා අපිට බොහෝ කලාතුරකින් අහඹුවෙන් එකතු වන දේවල් ගැලපී යමින් ඊට නව අර්ථකථනයක් ලබාදෙන්නට හැකි තරම් පුදුමාකාර අවස්ථාවක් එළඹෙනවා. එවන් ඡායාරූප රැසක පළමු කොටස ඔබ දකින්නට ඇති. මේ එහි දෙවැන්න යි.

1. තොප්පිය හරි නම්, දාගන්න දෙයක් නෑ ඉබේ ම වැටෙනවා

s-29f6d77c123a5a52c573a0aa42fbe16c97317a2b

2. කොපි කළා, පේස්ට් කළා

s-111fd4735a4cad0574736d81543683ddc9e1c9ac

3. පේළියෙන් පේළියට, ගානට!

s-164341331e9d62bce2a6cb16b77232da12d3c169

4. පැල්මක් ගිය දුර

s-d92abda741825634cb0baa92da38d7b8a157f81a

5. සුනඛ හිස සහිත මිනිසා

s-ee0cd590be49aaa14c8339c49c31835f12fe13ee


මෙය අපට එව්වේ SameeRox විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top