දරුණු ජලාශ්‍රිත ජීවීන් මිනිස්සුන්ට පහරදුන් අවස්ථා

Compilation King වෙතිනි

අරුම පුදුම

දරුණු ජලාශ්‍රිත ජීවීන් මිනිස්සුන්ට පහරදුන් අවස්ථා

ජලය ලස්සන තැනක් වුණාට ඉතා දරුණු සතුන් ඕනෑතරම් එහි සිටිනවා. මේ එවන් මාරාන්තික සතුන්ගෙන් සිදුවුණු පහරදීම් රැසක් එකතු කර තැනූ වීඩියෝවක්.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top