කතාකරන අතරතුර එකතැන ගල්වෙන Prank එකක්

අරුම පුදුම

කතාකරන අතරතුර එකතැන ගල්වෙන Prank එකක්

Mannequin Challenge එක ප්‍ර‍සිද්ධියේ කරමින් එය Prank එකකට යොදාගත්තාම ඒකට අනෙක් අය බය වෙන හැටි බලන්නකො


මෙය අපට එව්වේ Asith E. Perera විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top