දුම්රිය සමඟ සිසිරයේ චමත්කාර දසුන් ගෙන එන ඡායාරූප පෙළක්

Tamás Rizsavi විසිනි

අරුම පුදුම

දුම්රිය සමඟ සිසිරයේ චමත්කාර දසුන් ගෙන එන ඡායාරූප පෙළක්

ශීත ඍතුවේ ගන්නා ලද මෙම ඡායාරූප සඳහා දුම්රිය මාර්ගයක් අවට ඇති චමත්කාර දසුන් හොඳින් ඇතුලත් කරගෙන තිබෙනවා. සෙල්සියස් අංශක -5 තරම් සිසිලසේ දිනක් ම ගැහෙමින් තමයි මේ ඡායාරූප ශිල්පියා මේ සඳහා කැපවී තිබෙන්නේ.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top