තල්මසුන් දෙදෙනෙක් මෝරෙක් ආහාරයට ගන්නා ආකාරය කැමරාවේ සටහන් වෙයි

කවරයේ පින්තූරය: express.co.uk

අරුම පුදුම

තල්මසුන් දෙදෙනෙක් මෝරෙක් ආහාරයට ගන්නා ආකාරය කැමරාවේ සටහන් වෙයි

ඩ්‍රෝන ධාවක Slater Moore විසින් කැමරාවේ සටහන් කරගෙන ඇති මෙම දුර්ලභ දසුනෙහි මාරක ස්ත්‍රී තල්මසුන් දෙදෙනෙක් මෝරෙක්ට පහරදී පණ පිටින් ම ආහාරයට ගන්නා ආකාරය දැක්වෙනවා.

කැලිෆෝනියාවේ මොනටෙරි බොක්කේදී කැමරාවට හසුවී ඇති මෙම දසුන් ඉතා පහසුවෙන් වීඩියෝ ගත කර ගත හැකි ඒවා නොවන අතර මෙම අක් වෙරළ මාරක තල්මසුන් විශේෂය මෙන් ම ඔවුන් ආහාර ගන්නා ආකාරය ද දකින්නට ලැබීම බෙහෙවින් දුර්ලභයි.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top